+65 88364489

  clients(at)opencompanysingapore.com

+65 88364489
clients(at)opencompanysingapore.com
Company Formation Singapore

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Menubuhkan Anak Syarikat di Singapura

Updated on Tuesday 23rd April 2019

Rate this article
5 5 1
based on 1 reviews


Apakah jenis struktur yang boleh ditubuhkan oleh syarikat asing di Singapura?

Syarikat asing yang ingin menetap di Singapura boleh memilih untuk mendaftarkan anak syarikat , pejabat cawangan atau pejabat perwakilan. Anak-anak syarikat  boleh didaftarkan di Singapura sebagai syarikat liabiliti terhad persendirian di mana pemegang saham majoriti merupakan satu lagi perbadanan. Syarikat induk boleh menjadi sama ada tempatan atau asing.

Memandangkan  syarikat yang ingin didaftarkan mesti merujuk kepada perkhidmatan firma profesional, pakar-pakar kami dalam pembentukan syarikat di Singapura boleh merangka Artikel Persatuan syarikat dan melaksanakan semua tuntutan undang-undang bagi pendaftaran syarikat.

 

Syarat-syarat untuk menubuhkan anak syarikat  di Singapura

Syarikat asing dibenarkan memiliki sepenuhnya anak syarikat  di Singapura, tetapi sekurang-kurangnya salah satu daripada pengarah anak syarikat mestilah warganegara, mempunyai kediaman tetap atau lesen pekerjaan di Singapura. Pengarah anak syarikat Singapura mesti mempunyai rekod jenayah yang bersih. Modal saham minimum  yang diperlukan untuk menubuhkan anak syarikat di Singapura adalah 1 SGD, menurut Undang-undang Syarikat tidak ada modal yang perlu diperuntukkan  apabila menubuhkan anak syarikat. Anak syarikat Singapura dikehendaki mempunyai pejabat berdaftar dan setiausaha yang pemastautin. Dalam tempoh tiga bulan pertama daripada pendaftaran anak syarikat seorang juruaudit mesti dilantik kerana akaun yang diaudit perlu dikemukakan dengan pihak berkuasa percukaian setiap tahun.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran anak syarikat di Singapura?

Dokumen-dokumen berikut mesti dikemukakan dengan Daftar Perdagangan Singapura:

● -       sijil perakuan perbadanan syarikat induk,

● -       penyata yang mengandungi alamat berdaftar dan pengarah syarikat induk,

● -       keputusan melantik wakil anak syarikat di Singapura,

● -       salinan pasport dan bukti alamat kediaman pengarah anak syarikat 

● -       resolusi syarikat induk bagi melantik para pengarah,

● -       alamat berdaftar bagi anak syarikat di Singapura, 

● -       Artikel Persatuan anak syarikat Singapura 

 

Prosedur untuk pendaftaran anak syarikat yang dikemukakan oleh ejen pembentukan syarikat Singapura kami

Proses pendaftaran anak syarikat Singapura adalah pantas dan mudah apabila semua dokumentasi telah disediakan dengan baik. Langkah pertama adalah untuk mengemukakan permohonan untuk mendapatkan kelulusan nama anak syarikat dan langkah kedua adalah pemerbadanan syarikat. Proses ini biasanya mengambil masa kira-kira dua hari. Anak syarikat di Singapura juga mesti membuka akaun bank dengan bank tempatan.

Wakil kami dalam pembentukan syarikat di Singapura akan memberi anda semua maklumat mengenai penubuhan mana-mana jenis perniagaan.